/klient

O bibliotece

Informacje ogólne

SMSC Client Library jest natywną biblioteką dla środowiska x86/x64 oraz managed .NET do wysokiej wydajności komunikacji za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z telefonami komórkowymi przez SMSC za pomocą protokołów SMPP, UCP, CIMD2 i SEMA.

smscc-in-gsm-infrastructure

Biblioteka składa się z czterech klas z których każda implementuje oddzielny protokół. Komponenty mogą być używane w dowolnej kombinacji, w tym w wielu instancjach, w sytuacji gdy wymagane jest utrzymywanie kilku połączeń z różnymi operatorami. Komponenty biblioteki zapewniają wysoką wydajność oraz maksymalny zakres realizowanej funkcjonalności zachowując równocześnie prostotę użycia. Zestaw opcjonalnych parametrów umożliwia dostęp do operacji niskiego poziomu, specyficznych dla poszczególnych protokołów. Umożliwia to obsługę zaawansowanej funkcjonalności przy zachowaniu prostego interfejsu.

Interfejs

Biblioteki posiadają pliki nagłówkowe umożliwiające łatwe użycie w C++ i C (wersja natywna x86/x64) oraz ze wszystkimi językami/wersjami środowiska .NET oraz MONO (wersja managed).

Inne języki

Jeżeli potrzebne jest użycie bibliotek w innym środowisku/języku jak Python, Java, Objective-C, Object Pascal (Delphi, FPC) czy potrzeba biblioteki pracującej natywnie w systemie Linux prosimy o kontakt. Dostarczymy potrzebny interfejs/wersję.

Wydajność

Implementacja asynchronicznego modelu komunikacji (model przesuwanego okna) oraz konstrukcja oparta na wielowątkowości pozwala osiągnąć wydajność w realnych warunkach produkcyjnych na poziomie setek wiadomości na sekundę dla pojedynczego połączenia ze zdalnym serwerem SMSC.

Funkcjonalność

  SMPP UCP CIMD2 SEMA
Operacje podstawowe
Logowanie (wysyłka i odbiór)
Logowanie (tylko wysyłka) N/D N/D N/D
Logowanie (tylko odbiór) N/D N/D N/D
Wylogowanie
Wysłanie wiadomości
Asynchroniczne wysłanie wiadomości  
Wielu odbiorców (submit_multi) N/D N/D N/D
Wysłanie wiadomości binarnej (operacja) N/D N/D N/D
Odbiór raportu stanu
Odbiór wiadomości
Odczyt stanu wiadomości    
Kasowanie wiadomości    
Podmiana wiadomości    
Podtrzymanie połączenia
Obsługa protokołu w formacie RAW
Funkcjonalność rozszerzona
Protokoły bezpieczeństwa SSL/TLS
Emotikony (EMOJI, kodowanie UCS2)
HTTP proxy
Długie wiadomości (UDH)
Długie wiadomości (message_payload) N/D N/D N/D
Długie wiadomości (SAR) N/D N/D N/D
Kontola pasma (throttling)
Podpis alfanumeryczny
User Data Header (UDH)
Pola Type-Length-Value (TLV) N/D N/D N/D
Wsparcie dla sesji USSD N/A N/A N/A
Kodowanie
7-bit GSM 03.38 (kodowanie znaków escape)
16-bit UCS2 (Unicode)
Binarny (Dane 8-bitowe)
ISO 8859-1 (Western)
ISO 8859-2 (East European)
ISO 8859-5 (Cyrillic)
HP Roman 8 (O2 UK specific) N/A N/A N/A

Wspierane protokoły

  • SMPP wersja 3.3, 3.4 oraz 5.0 (SMPP Developers Forum)
  • EMI-UCP (EUCP) revision 2, wersja 4.0-4.6 do 5.0 (CMG Wireless Data Solutions)
  • CIMD2 wersja 8.1 (NOKIA)
  • SEMA OIS wersja 8.1 (5.8) (Sema Telecoms)