/firma

Polityka ochrony prywatności

Ochrona danych osobowych w Firmie Tops

Firma Tops ("Tops") szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Tops publikuje niniejszą Deklarację Ochrony Danych Osobowych ("Deklaracja"), aby poinformować użytkowników o swojej strategii ochrony danych osobowych oraz stosowanych praktykach, jak również o możliwości reagowania na gromadzenie informacji o użytkowniku w Internecie i sposobie ich wykorzystania. Struktura witryny została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna u dołu każdej strony www firmy Tops. Niektóre strony www firmy Tops oferują obsługę technologii P3P, co pozwala na większą kontrolę nad danymi osobowymi.

Rodzaje gromadzonych informacji

Niniejsza Deklaracja dotyczy danych osobowych, gromadzenia danych innych niż osobowe oraz tworzenia raportów zagregowanych.

Dane osobowe

to informacje dotyczące nazwiska i tożsamości. Firma Tops wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników oraz oferowania wyższego poziomu usług. Użytkownik, który zdecyduje się udostępnić firmie swoje dane osobowe, nie musi się obawiać, że zostaną one wykorzystane do celów innych niż umacnianie współpracy z firmą Tops. Traktujemy poważnie zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy. Firma Tops nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Dane inne niż osobowe

to dane dotyczące korzystania i eksploatacji serwisu niezwiązane z konkretną tożsamością. Firma Tops gromadzi i analizuje dane inne niż osobowe w celu oceny sposobu korzystania z witryn firmy Tops przez odwiedzających.

Gromadzone dane inne niż osobowe mogą obejmować informacje o stronach odwiedzonych na witrynach firmy Tops, konkretne adresy URL1 odwiedzone na witrynie www.tops.com.pl, rodzaj używanej przeglądarki oraz adres IP2. Większość danych innych niż osobowe jest gromadzona za pomocą plików cookie lub innych technologii analizy danych. Strony www firmy Tops wykorzystują pliki cookie, sygnalizatory www (web beacons) oraz inne technologie analizy danych i usługi personalizacji.

Sposób wykorzystania informacji

Firma Tops może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn firmy Tops. Firma może niekiedy wykorzystywać dane użytkownika do kontaktowania się z nim w celu badania rynku produktów i usług firmy Tops. Użytkownik ma możliwość określenia swoich preferencji w zakresie takich kontaktów. Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę Tops do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Dane osobowe gromadzone w Internecie mogą być również łączone z danymi udostępnionymi firmie Tops za pośrednictwem innych źródeł, np. rejestracji produktu, telefonicznych centrów obsługi lub imprez publicznych (np. wystaw i seminariów).

Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny Tops, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści i łatwości obsługi witryny.

Komu udostępniamy informacje

Firma Tops nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkownika o oferty produktów i usług. Prośba o zgodę użytkownika pojawi się przy udostępnianiu przez niego danych. Firma Tops nie udostępni również danych osobowych jakimkolwiek stronom trzecim bez zgody użytkownika, wyłączając przypadki nakazane prawem, wezwaniem sądu, lub przepisami miejscowymi.

Preferowane sposoby postępowania z danymi osobowymi i rezygnacja

Usługi nie wymagające rejestracji

Firma Tops nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika w celu innym niż podany podczas udostępniania danych. Do przykładów niezwiązanego wykorzystania należą: wysyłanie informacji dotyczących ofert specjalnych, informacji o produktach i marketingowych.

Usługi wymagające rejestracji

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, które zostały wcześniej wyraźnie zamówione (np. biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną, informacji o aktualizacji oprogramowania itp.), prosimy o skorzystanie z jednego z poniższych sposobów:

  • Prosimy postępować według wskazówek dotyczących rezygnacji, dołączonych do każdej wiadomości związanej z subskrypcją.
  • Prosimy o wysłanie wiadomości do osób zajmujących się ochroną danych osobowych w firmie Tops - prosimy, aby pamiętać, o podaniu nazwiska, adresu e-mail i adresu pocztowego, oraz odpowiednich informacji dotyczących subskrypcji materiałów Tops i rejestracji

Dane osobowe a firmy zewnętrzne

Niektóre usługi firmy Tops są powiązane z usługami świadczonymi przez niezależne firmy zewnętrzne. Usługi te dopuszczają możliwość udostępnienia danych osobowych zarówno firmie Tops, jak i tym firmom zewnętrznym. Do przykładów należą możliwości: zakupu i rejestracji oprogramowania na stronie www firmy Tops. Firma Tops nie udostępni firmom zewnętrznym danych osobowych użytkownika jeżeli nie jest to niezbędne do dokonania transakcji.

Dostęp do danych i ich poprawność

Firma Tops stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Z myślą o tym wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. Firma Tops umożliwi użytkownikom dostęp do ich danych, starając się w rozsądnym zakresie zapewnić im dostęp oraz możliwość zmiany informacji za pośrednictwem Internetu. Chcąc chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, firma Tops podejmie również odpowiednie kroki zmierzające do weryfikacji jego tożsamości, np. wymagając podania hasła i identyfikatora przed udzieleniem dostępu do danych. Niektóre strony w witrynach Tops mogą oferować ograniczony dostęp dla konkretnych osób, identyfikowanych za pomocą haseł i innych identyfikatorów.

Ochrona danych użytkownika

Firma Tops stara się chronić powierzone jej dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, firma Tops wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.

Podczas gromadzenia i przesyłania danych poufnych (np. danych kart kredytowych) stosujemy tam gdzie to możliwe protokół SSL (Secure Sockets Layer).

Numery kart kredytowych służą jedynie do przetwarzania płatności i nie są wykorzystywane do innych celów. W trakcie przetwarzania płatności w czasie rzeczywistym firma Tops loguje się w systemie zarządzania fałszerstwami. Dzięki tej usłudze użytkownicy i firma Tops są dodatkowo zabezpieczeni przed fałszerstwami kart kredytowych i utratą danych finansowych. 

Odnośniki do witryn niezwiązanych z firmą Tops

Witryny firmy Tops mogą zawierać odnośniki do witryn firm zewnętrznych, opublikowane dla wygody i wiadomości użytkownika. Korzystając z nich, użytkownik opuszcza witrynę firmy Tops. Firma Tops nie ma wpływu na te witryny ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez firmę Tops. Firma Tops nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych.

Pliki cookie

Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika.Tops przesyła pliki cookie podczas przeglądania strony przez użytkownika, dokonywania zakupów lub personalizowania informacji lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie, użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego użytkownika.

Pliki "sesji" po opuszczeniu naszej strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika.

 Pliki "stałe" są zachowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych. "Stałe" pliki cookie mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.

Kontakt z firmą w sprawie polityki ochrony prywatności

Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesyłać na adres działu ochrony danych osobowych: privacy@tops.com.pl.

 

1 URL (Uniform Resource Locator) to międzynarodowy standard umożliwiający identyfikację dokumentów i innych zasobów sieci World Wide Web.

2 Adres IP to identyfikator komputera lub urządzenia używany w sieciach opartych na protokole TCP/IP, np. w sieci www. Sieci wykorzystują protokół TCP/IP do kierowania danych w oparciu o adres IP komputera docelowego.